LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacinė diena & turas

Meditacija – kelias į kokybiškesnį gyvenimą!

2022 m. liepos 3 d. (VII) 09:30-14:30 val.

Meditacijos centre Ojas, Pavasario g. 21d, Vilnius

Veda meditacijos meistras Prembuda1, meditacijos mokytoja Šaida

 

"At­si­pa­lai­duo­ki­te vaikš­čio­da­mi, at­si­pa­lai­duo­ki­te val­gy­da­mi, at­si­pa­lai­duo­ki­te kal­bė­da­mi, klau­sy­da­mie­si. <...> Ju­dė­ki­te lyg vi­sa am­ži­ny­bė jums bū­tų pri­ei­na­ma – fak­tiš­kai ji jums pri­ei­na­ma. Mes čia esa­me nuo pat pra­džios, mes čia bū­si­me iki pa­čios pa­bai­gos. Jei iš vi­so yra pra­džia ir yra pa­bai­ga. Iš tik­rų­jų nė­ra nei pra­džios, nei pa­bai­gos. Mes vi­suo­met čia bu­vo­me ir vi­suo­met čia bū­si­me. Kei­čia­si for­mos, bet ne sub­stan­ci­ja; kei­čia­si dra­bu­žiai, bet ne sie­la." Ošo

 

Meditacija – didinga relaksacija ir darna – geriausia sielos, proto ir kūno higiena, balansas ir atgaiva. Tuo nereikia tikėti, geriau tekėti ir pačiam patirti.  Taip išmokstame atskirti ego nuo savo vidaus, būties.

Meditacinė diena (MD) pagilina meditaciją ir individo darną.

Įvadinis meditacinis turas (ĮMT) supažindina su meditacijos išore ir vidumi bei praveria žmogaus prigimtį bei šaltinį.

Meditacijos, MD ir ĮMT poveikis yra sveikesnis, didesnis bei palaimingesnis, jei einame grupėje pagal bemintę meilę ir bemintę sąmonę, kurią sukuria ir atneša meistras ar joms laidus mokytojas ar gidas.

Į MD ir/ar ĮMT atvykite bent 15 min. iki pradžios, turėkite lengvą, patogią higienišką aprangą, kilimėlį. Prieš meditacijas patartina 2–3 valandas nevalgyti, o prieš Ošo dinaminę visai nevalgyti.

 

Susipažinti su meditacijomis bei pradėti medituoti Oje geriausia nuo Prembudos vedamos Dinaminės meditacijos 1 ar Kundalini meditacijos 2. Jos yra karališkos meditacijos, nes jose lengva pamatyti ne tik esamą padėtį, ego ir jo poveikį, bet ir išsivalyti nuo teršalų, negalių ir nelaimių. Tuomet gerovės ir grožio bei sveikatos ir laimės kryptys atsiskleidžia natūraliai ir lengvai.

 

Programa*

Laikas

Meditacija

09.30–10.30

Ošo Dinaminė1

Veda meditacijos meistras Prembuda.

11.00–12.00

Ošo Kundalini

Veda meditacijos meistras Prembuda.

12.10

Įvadinio meditacinio turo pradžia

12.20–13.20

Čakriniai garsai

Pasyvus senas Tibeto meditacijos metodas, vedantis į sveikatą ir beribiškumą.

13.30–14.30

Įvadinis meditacinis turas

Meditacija, Ojas vizija, Meditacijos mokyklos ir Ojas meditacijų bei kursų pristatymas, meditacinės tiesos, dėsniai, tvarka, darna, klausimai-atsakymai, dalijimasis, kt.

 

 

 

Dinaminė
meditacija
Viena meditacija
11:00-13:40
Dvi meditacijos ĮMT
Indėlis, € \
Sąlygos
6 6 10 5 ir daugiau

 

Meditacinis indėlis išlaisvina, nes subalansuoja individą su vidumi ir visuma, kuriuose balansas jau yra.

 

 


*Programa gali keistis
 

Info: Mob. (8-685) 115 33, (8-619) 11551

www.ojasmc.eu


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2022. All rights reserved. Copyright informationNaujienos