LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Kai sakau netiesą, blogai jaučiuosi. Kodėl?*

I dalis

Organizmai ar biosistemos yra panašios į technosistemas. Netiesos sakymas daro panašų poveikį jums, kaip ir neteisingos komandos perdavimas automobiliui, kompiuteriui ar kosminiam laivui.

Pats žmogus nėra technosistema, bet jo kūnai yra panašūs į jas. Jautimasis ar savijauta visų pirma yra susiję su vitalinės energijos tekėjimu per fizinį, vitalinį, astralinį, mentalinį ir dvasinį kūnus. Jei šie kūnai dirba darniai, o vitalinė energija teka takiai, kyla ir transformuojasi, tai jūs jausitės gyvai ir ramiai. Jei tarp jų nėra darnos, o vitalinė energija nukreipiama netinkamomis kryptimis, užblokuojama, atsispindi ar nuteka – jūs jausitės blogai. Pažiūrėkime į technosistemų ir biosistemų analogiją.

  

Žinoma, jog technika gerai dirba, jei jos struktūrinės dalys sujungtos gerai, yra energija ir ji teisingai naudojama. Gamtoje klaidas atrenka ir ištaiso gyvenimas bei evoliucija. Tobuliausias gamtos individas žmogus savo gyvenimą ir savijautą daugiausiai lemia pats, nes jis, kitaip nei augalija ir gyvūnija, turi individualų astralinį kūną. Tiesa, jį taip pat veikia ir programuoja tiek visuomenė, tiek ir jis pats. Nepaisant visų gamtos ir žmogaus pastangų, klaidų tiek technosistemose, tiek ir biosistemose pasitaiko ir jos turi pasekmes. Biologijoje jau gana gerai yra ištirtos organizmo genomo klaidos. Jos veikia kiekvienos ląstelės ir viso organizmo veiklą panašiai kaip technikos ar programinės įrangos klaidos veikia kompiuterio, mašinos, televizoriaus ar kosminio laivo darbą. Genome atsiradus klaidai, serganti ląstelė dauginasi arba žūva. Taip gimsta vėžys, nauji virusai, infekcinės ligos. Visais atvejais žūti gali ir žmogus. Žmogaus sukurtose programose atsiradus klaidai, jų valdoma technika dirba blogai, kuria broką arba sukelia net nelaimes ir katastrofas. Dėl to irgi žmogus gali būti sužalotas ar net žūti. Žmogaus netiesos sakymas jo sveikatą ir savijautą veikia panašiai, kaip ir neteisinga programos komanda technikoje lemia jos gedimus ir darbą.

Žmogaus astralinio kūno išorinę pusę – protą kuria visuomenė ir pats žmogus. Pats žmogus savo protą kuria veiksmais, žodžiais, mintimis, įsivaizdavimais. Jais prote kuriama programa ir jo struktūra. Protą galima palyginti su gyva matrica. Nuo jos priklauso vitalinių energijų tekėjimas ir individo funkcionavimo kokybė. Ši gyva matrica jungia žmogų su gamta, kitais žmonėmis ir pasauliu. Ji jungia ir mūsų fizinį kūną su subtilesniais kūnais, t. y. mūsų vidų su išore. Šios matricos gijomis teka vitalinės energijos. Bet jos teka ne tik tiesioginėmis, bet ir paralelinėmis gijomis bei erdve. Gijas sukuriame ir suardome, sustipriname ir susilpniname mintimis, vaizdiniais ir ypač žodžiais bei veiksmais. Jas stipriai veikia kitų žmonių dalyvavimas, liudininkai, įžadai bei priesaika.

Jeigu sakote tiesą, sakote ir darote, tai ir psichofiziologinės, ar, geriau sakyti, astralinės, gijos bus laidžios, energija tekės lengvai, takiai, darniai, gerai. Panašiai kaip pamačius ar valgant maistą veikia organizmas: skiriasi seilės, juntate skonį, apetitą, matote maistą, juntate, kaip kramto dantys, ryja gerklė, virškina skrandis ir dalyvauja kiti organai. Bet jūs galite apgauti savo jutimo organus ar instinktus. Graži sintetinė citrina sužadins apetitą, bet maisto apdorojimas toliau nebus tęsiamas. Tai bus nedidelis stresas kūnui. Dar labiau jūsų savijautą paveiks melas, jog susirgo ar pateko į avariją jūsų artimas žmogus. O jei po antrojo psichologinio melo jums dar pridėtų ir pirmąjį – kūnui atsigauti paduotų dirbtinę citriną? Tarp kūno ir proto, jei taip ilgiau ir konfliktiškai, neteisingai ir melagingai jie bus veikiami, atsiras nedarna, blokai, jie blogiau funkcionuos. Pakeliui blogės ir savijauta. Ošo vienam savo universiteto profesoriui, teigusiam, jog kiti žmonės neveikia jo savijautos, yra pateikęs pamoką. Tik kelių žmonių nuostaba apie blogą profesoriaus išvaizdą einant į universitetą taip paveikė jo savijautą, jog prireikė medikų pagalbos. Mūsų melo ir netiesos sakymo tyrimai Meditacijos mokykloje tai tik patvirtino. Tai gali patikrinti kiekvienas. Netiesą pasakius artimam žmogui iš karto pradedama jausti įtampa. Kartais krūtinėje, kartais nugaroje, veide, kartais net ne kūne, bet visuomet savijauta blogėja.

 

* - Citata iš Prembudos knygos "Meditacija – sielos dalijimasis", kurią galima rasti.  

Atnaujinta 2020-04-21


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551      

Telefonais atsakome I-V 9-12 val., VI 14-17 val., išskyrus per meditacinius kursus

el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas" 2021. All rights reserved. Copyright informationNaujienos