LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacijos mokykla - lengviausias būdas gyventi gausiau, sveikiau ir laimingiau!   Iš vidaus, per meditaciją.

Meditacijos mokykla


VIDEO: Meditacijos mokykla. Sielos augimo Α ir Ω

 

Nauji 2017 metai – dar geresnės naujos galimybės

Neabejotinai galime gyventi ir jaustis daug geriau, sveikiau ir laimingiau. Visos mūsų negalios, vargai ir nelaimės turi priežastis. Užtenka jas pamatyti ir pakeisti savo elgesį, kad jų išvengtume. Lengviausia ir patikimiausia pakeisti poelgius taip, kad jie atitiktų mūsų vidų ir egzistenciją. Visa kita vyksta beveik savaime.

Pradėti geriausia iš ten, kur esame, o baigti ten, kur išsiskleidžia mūsų prigimtis ir vidus – gerovėje, meilėje ir laisvėje. Meditacijos mokyklos 2017 metų šešių kursų ciklo datos yra geriausiai suderintos su gamtos ir Visatos išorine ir vidine darna. Visata ir gyvenimas joje – nuolatinis mokymasis, augimas ir evoliucija.

2017 metų šešių praktikumų ciklas:

1. Žmogaus sveikumas ir pilnatvė – kūno, proto ir sielos balansas

2017 m. vasario 24-26 d.

2. Paskaita ir kursas: Tantra - vyro ir moters energijų jutimas ir balansas

2017 m. balandžio 28-30 d.

3. Meditacijos Mokyklos kursas "Žmogaus kūnų ir energijų jutimas ir transformacija"

2017 m. birželio 23-25 d.

4. Laimė – kelionė nuo tikėjimo į tekėjimą ir nuo minties į išmintį

2017 m. rugpjūčio 25-27 d.

5. Negalių ir nesėkmių transformacija į galią ir sėkmę Plačiau>

2017 m. spalio 26 d.

6. Negalių ir nesėkmių transformacija į galią ir sėkmę Plačiau>

2017 m. spalio 27-29 d.


Kiekvienas dalyvis kiekviename kurse, kaip ir gyvenime, ras tai, kam jis yra pasiruošęs ir galės pakeisti savo gyvenimą ir likimą tiek giliai ir plačiai, kiek siekia jo sąmoningumas.

 

  

Žmogaus laimės, sveikatos ir turtų pamatas yra savęs ir pasaulio pažinimas ir jų darnos kūrimas. Ką žemėje, prote ir širdyje auginame, tą ir valgome bei turime. Pažinimas, auginimas ir kūrimas turi savo pakopas.

Savižina yra svarbiau nei pasaulio pažinimas, kaip ir žmogus – nei jo produktas. Savižinai geriausia tinka meditacija, nes ji veda vidun iki mūsų prigimties, šaltinio ir potencijos. Meditacijoje aptinkame, kad pažinimas protu yra ribotas, fragmentiškas, o galutinė laimė ir laisvė pasiekiama ir patiriama tik beminte sąmone.

Jei medis kasmet gali paleisti polinkį ir augti vertikaliai, tai žmogus - tuo labiau gali pajusti ir išsitiesinti. Foto: Ojas MC©
 Jei medis kasmet gali paleisti polinkį ir augti vertikaliai, tai žmogus - tuo labiau gali pajusti ir išsitiesinti. Foto: Ojas MC©


Pasauliui pažinti reikia mokytis ir žinias taikyti gyvenime. Gyventi viduje ir su kitais darniai - lengva, nes egzistencija jau yra vieninga ir visiems lygiai atveria kelius į gerovę ir laimę. Belieka pamatyti nelaimių priežastis, paleisti ego, įpročius, tradicijas ir kurti laimę. Tai veikia. Jei medis kasmet gali paleisti polinkį ir augti vertikaliai, tai žmogus - tuo labiau .

Meditacijos viršūnė yra viduje, sieloje, kuo visada buvome, esame ir būsime. Jos šaknys yra išorėje, kūne ir pasaulyje. Tai galime patirti ir pažinti pradžioje per savo kūną, pojūčius, emocijas, mintis ir energijas, vėliau per gilesnį vidų - širdį ir sielą, ir galiausiai per savo vidinį šaltinį, per vienovę su Egzistencija. Gal Dievu ar Buda.

  

Meditacija gimsta iš pačios mūsų, gamtos ir dvasios prigimties, iš jų vienovės - iš pačios sąmonės. Ji eina koja kojon su neprievarta, humaniškumu, gerove, gamtos ir dvasios mokslu bei pažanga ir meile. Nuostabu liesti kūną, pasaulį ir vidų sąmone per budalauką. Kaip medis – žemę ir dangų.

Geriausia mokytis medituoti periodiškai lankant Meditacijos mokyklą (MM). Po to per meditacijas ir meditacines praktikas pamatytas įžvalgas pritaikome ligų, neturto ir nelaimių priežasčių pašalinimui gyvenime. Praktika rodo, kad tai greičiausias būdas rasti tiesą, kurti gėrį, grožį ir laimę sau ir kitiems.

Kasmet MM vyksta šešių kursų ar praktikumų ciklas, skirtas pakopomis pažinti ir lavinti skirtingas mūsų kūnų ir energijų puses. Kiekvieno MM praktikumo ar kurso meditacijos ir meditacinės praktikos sveikatina ir budina visų pirma pirmuosius penkis žmogaus kūnus – fizinį, emocinį (vitalinį), proto (astralinį), psichinį (mentalinį) ir dvasinį, bei juos atitinkančius energetinius centrus - čakras.

Kiekvienas mokinys, priklausomai nuo jo sąmoningumo lygio - nuo to, kurį kūną ir energijas junta ir gali keisti, labiau lavina tų kūnų ir centrų išorinę - grubesnę ar vidinę – subtilesnę puses, ko jam reikia, nors bunda ir lavinasi visi kūnai ir centrai. Kasmet vis aukštesnis kūnas harmonizuojamas su visais kitais kūnais.

Meditacijos mokyklos praktikumai vyksta nelyginiais mėnesiais - kas antrą mėnesį , paprastai trečią savaitgalį 2,5 dienos, nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio vakaro. Trukmė - minimumas, kaip sėklai - sudygti. Naujokai įsijungti į mokyklą gali pagal galimybes nuo bet kurio praktikumo pradžios. MM geriau lankyti bent vienerius metus, o geriausia MM pradėti lankyti nuo metų pradžios ir lankyti ketverius metus.

Meditacija primena sodą. Pradėjus, reikia prižiūrėti, saugoti ir auginti. Ką palaikome, tas garantuotai ir auga. Kai kas sode auga ir žydi labai greitai, kaip gėlės, kai kas - iš lėto, kaip medžiai, o kai kas - iš gyvenimo į gyvenimą, kaip evoliucija. Meditacijos mokyklos baigimui reikia 80 kursų dienų. Kai kada gali būti įskaitomi ir kiti Oje lankyti papildantys praktikumai. Lankius ar baigus MM įteikiamas atitinkamas diplomas.

Mokykloje tyrinėjamos senos ir naujos meditacijos ir meditacinės praktikos, jų raktai, principai, poveikiai, dvasinio mokslo dėsniai, jų taikymas ir ieškomos sau tinkamiausios.

MM mokomasi transformuoti ir tinkamai naudotis visais kūnais ir energijomis - teisingai, laimingai ir turtingai gyventi viduje ir išorėje. Pagrindiniai orientyrai yra vitališkumo tekėjimas, relaksacija ir bemintiškumas.

  

Meditacija naudinga jauniems, nes ji nurodo į tiesą, į įkvepiančią kryptį ir kelią. Ji naudinga ir vyresniems žmonėms, nes suteikia neprilygstamą ramybę ir atgaivą bei paruošia kelionei per mirtį.

Meditacijos mokykla veikia nuo 1997 metų; joje gilina žinias buvę mokiniai ir absolventai.

Baigę Meditacijos mokyklą gali toliau tobulintis Meditacijos akademijoje ar individualiai.

Mo­kyk­lą ve­da me­di­ta­ci­jos meist­ras Prembuda ir me­di­ta­ci­jos mo­ky­to­jai.“Pabaigiau Prem vadovaujamą pradinę ir vidurinę meditacijos mokyklą. Išmokau medituoti, sutikau daug įdomių žmonių, gavau neeilinių egzistencinių žinių. Visą gyvenimą prisiminsiu, kokia jėga nešdavo į Vilnių, kai ateidavo penktadienio popietė, kaip skambėdavo kosminis meditacijos meistro Prem juokas ir palaima užliedavo širdį, kai budahole gesdavo šviesos prieš kundalini meditaciją. Ketveri metai turtingi begale sąmonėjimo akimirkų, ėjimo vidun potyrių…” Jolanta, meditacijos mokyklos absolventė
Mokyklos praktikumai vyksta V (penktadienį): 18.30~22.00 val.,
VI,VII (šeštadienį, sekmadienį): 9.30~18.30 val. Pietūs ~13-14 val.

Atvykstant į kursus, turėti asmens dokumentą, lengvą higienišką aprangą,
patartina turėti kilimėlį ir būti 2-3 val. nevalgius. Yra meditacinis indėlis. Nuolat lankantiems ir dėmesingai medituojantiems galimos nuolaidos. Plačiau

Naujokai gali įsijungti į bet kurį Meditacijos mokyklos praktikumą, bet geriau pradėti metų pradžioje nuo pirmo praktikumo.
Video apie Meditacijos mokyklą:
Meditacijos mokykla: įvadas
Meditacijos raktai

Straipsniai apie Meditacijos mokyklą:
Meditacijos mokyklos abc, Žmogus 2005 Nr.1
Meditacijos mokykla (1), Žmogus 2002 Nr.11
Meditacijos mokykla (2), Žmogus 2002 Nr.12
Meditacijos mokyklos vizija ir praktika, Žmogus 2000 Nr.12
Meditacijos mokykla, Žmogus 1999 Nr.10


Artimiausias Meditacijos mokyklos praktikumas:

Negalių ir nesėkmių transformacija į galią ir sėkmę Veda meditacijos meistras Prembuda Gali prisijungti naujokai

Spalio 26 d. (IV) 18:00-22:00 val.

Sadhaka, Ezoteriniame centre AUM, Kaunas

Veda meditacijos meistras Prembuda.

Atnaujinta 2017-02-10


Meditacijos centras OJAS

Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |   tel. (8-5) 2153398   |   faks. (8-5) 2153507    
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob.tel. 8 685 11533  
el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas". All rights reserved. Copyright informationNaujienos