LietuviškaiLT   EnglishEN  

Meditacijos centras Ojas
 

Meditacijos mokykla - lengviausias būdas gyventi gausiau, sveikiau ir laimingiau!   Iš vidaus, per meditaciją.

Meditacijos mokykla


VIDEO: Meditacijos mokykla. Sielos augimo Α ir Ω

 

Nauji 2018 metai su pažanga ir meditacija - dar geresni ir laimingesni!
  

Žemė, gamta ir Visata – turtingos, gražios ir įkvepiančios. Žmogus – sąmoningiausias žemėje, todėl natūralu – gyventi turtingai, gražiai ir ekstaziškai. Jei taip nėra, jis – klystkelyje. Gal su draugais, šeima, minia, gal su tauta ar tikėjimu, bet klystkelyje. Bendrija padeda, bet svarbiausias yra individas. Pažangios bendrijos pamatu yra individas. Tokių individų bendruomenės irgi yra turtingos ir laimingos.

Evoliucijoje šimtus milijonų metų truko organikos kooperacija į ląsteles be branduolio, po to į ląsteles su branduoliu, po to į daugialąsčius organizmus, žmogų, bendrijas, žmoniją... Dviem važiuoti mašina dukart pigiau, keturiems – keturis kartus pigiau ir lengviau. Kooperacija lygybės ir sąmoningumo pamatu yra evoliucijos ir laimės vedlys. Sėkla veda derlių, siela – kūną ir protą. Per gijas, mintis ir sąmoningumą.

Meditacija atveda į naujas turto, sveikatos ir gerovės aukštumas. Tai numačiau, bet realūs potyriai ir horizontai viršija visas viltis, svajones ir tikėjimus. Realybė nuostabesnė už puikiausius pakaitalus – jėgą, svorį, rūkalus, alkoholį, narkotikus, valdžią... Realybės ir tiesos pamatas yra lygybė moksle, prote ir sieloje. Ji – logikos pamatas. Ją juntame, jaučiame ir išprotaujame. Su tiesa ir lygybe gyvenimas nušvinta nuostabiausiom spalvom ir aromatais, įžvalgom ir būsenom. Radus tiesą, pakaitalai atkrinta be įsakymų, komandų ir prievartos.

Atsipalaidavus su tiesa iki kūno ir dvasios, veiksmai tampa lengvi ir įkvepiantys. Tuomet už individą dirba materija ir energija, protas ir dvasia, kaip saulė ir medis ar vėjas ir upė, teikdami vėsą ir energiją. Tačiau tam reikia šiek tiek įžvalgos ir mokslo, technologijų ir technikos.

Naujas dvasingumas yra ne tik ateiti iki dvasios, bet ir atnešti dvasią iki kūno ir gamtos. To nedarė net Gautama Buda, kiti budos ir šventieji, bet tai atneša turtus, sveikatą ir laimę. Ošo atrado ir perdavė mums dinaminę meditaciją, kuri turi visas gyvybės fazes. Ji ne tik parodo, kaip yra mūsų kūnuose, bet ir kuria kryptimi juos ugdyti ir balansuoti. Kai evoliucionavęs brandus ir atsakingas žmogus sąmone liečia kūną ir dvasią, dinaminė medituojasi ne tik lengvai, bet ir ekstaziškai. Tai natūralu. Tokia žmogaus potencija. Su ja ne tik pasiekiame meditacinę dvasią, bet ir ją atnešame iki kūno ir čia kuriame rojų. Kai auga turtai, žmogus yra turtingas, kai siela - laimingas.

Sėklai augti reikia pavasario energijos, o sielai – energijos ir dvasios tekėjimo. Auginimas nesąmoningai yra darbas, sąmoningai – šventė. Su relaksacija ir švara ateina ir sveikata.

Nauji metai tebus mūsų gyvenimo esminių pokyčių metai. Geriau nebėkime dėl turto kitur, o čia kurkime rojų – aukime kūnu, protu ir siela čia ir dabar. Lengviau pradėti kurti rojų iš išorės, kūno, nes aiškiau matosi. Bet geriau pradėti pokyčius iš vidaus viduržiemy, nes gamta yra viduje ir vyksta jos virsmas. Taip pradėjus vedimas vyksta natūraliai ir lengvai, kaip vairuojant jachtą, mašiną ar augant. Tuomet ir ateiti iki dvasios bei atnešti ją iki kūno yra lengva ir ekstaziška.

Gyvenimas be mokslo – lyg be rankų ir proto, gyvenimas be meditacijos – lyg be akių ir sielos. Išorėje turtingam gyvenimui reikia naudoti kūną, išorinį protą ir mokslą, viduje laimingam gyvenimui – vidinį protą, sielą ir meditaciją. Meditacija yra sielos balansavimo, augimo metodas ir būsena. Todėl mokykimės ir medituokime. Tai nuostabu. Anksčiau pradėję, anksčiau gyvensime turtingiau, sveikiau ir laimingiau.

Meditacijos mokyklos (MM) meditacinį holistinį metų ratą sudaro šeši baziniai ir du virsminiai* gamtos virsmų metu vykstantys kursai su paskaitomis. Metų rato temos ir datos yra geriausiai suderintos su gamta, Visata ir vidumi. Gyvenimas su meditacija – nuolatinis ir įkvepiantis mokymasis, augimas ir šventimas išorėje ir viduje. Ieškotojas MM ras visas sąlygas ir metodus pakeisti savo gyvenimą ir likimą tiek giliai ir plačiai, kiek jis yra evoliucionavęs protu, siela ir sąmone.

Dalyvaujant metiniame meditaciniame rate greičiausiai ir lengviausiai ateina gerovė ir laimė!

 

2018 metų praktikumų ciklas:

1. Paskaita ir kursas: Naujas geresnis gyvenimas - su mokslu ir meditacija

2018 m. sausio 26-28 d.

2. Paskaita ir kursas: Kūno, proto ir sielos jutimas, transformacija ir balansas

2018 m. kovo 23-25 d.

3. Paskaita ir kursas: Tantra – moters ir vyro energijų ugdymas ir balansas

2018 m. gegužės 25-27 d.

4. Paskaita ir kursas: Kūnų ir energijų ugdymas ir balansas*

2018 m. birželio 22-24 d.

5. Paskaita ir kursas: Gerovė ir laimė - nuo minties į išmintį ir nuo tikėjimo į tekėjimą

2018 m. liepos 27-29 d.

6. Diskursas ir kursas: Negalių ir nelaimių transformacija į galią ir laimę

2018 m. rugsėjo 21-23 d.

7. Per meditaciją ir įžvalgą į rojų Žemėje - Diskursas, seminaras ir kursas

2018 m. lapkričio 23-25 d.

8. Per gamtą ir vidų į atgimimą su meditacija ir transformacija - Paskaita, seminaras ir kursas* Plačiau>

2018 m. gruodžio 21-23 d.

2018-01-12 Meditacijos meistras Prembuda (T.dr. Mečislovas Vrubliauskas)


 

 

  

Žmogaus laimės, sveikatos ir turtų pamatas yra savęs ir pasaulio pažinimas ir jų darnos kūrimas. Ką žemėje, prote ir širdyje auginame, tą ir valgome bei turime. Pažinimas, auginimas ir kūrimas turi savo pakopas.

Savižina yra svarbiau nei pasaulio pažinimas, kaip ir žmogus – nei jo produktas. Savižinai geriausia tinka meditacija, nes ji veda vidun iki mūsų prigimties, šaltinio ir potencijos. Meditacijoje aptinkame, kad pažinimas protu yra ribotas, fragmentiškas, o galutinė laimė ir laisvė pasiekiama ir patiriama tik beminte sąmone.

Jei medis kasmet gali paleisti polinkį ir augti vertikaliai, tai žmogus - tuo labiau gali pajusti ir išsitiesinti. Foto: Ojas MC©
 Jei medis kasmet gali paleisti polinkį ir augti vertikaliai, tai žmogus - tuo labiau gali pajusti ir išsitiesinti. Foto: Ojas MC©


Pasauliui pažinti reikia mokytis ir žinias taikyti gyvenime. Gyventi viduje ir su kitais darniai - lengva, nes egzistencija jau yra vieninga ir visiems lygiai atveria kelius į gerovę ir laimę. Belieka pamatyti nelaimių priežastis, paleisti ego, įpročius, tradicijas ir kurti laimę. Tai veikia. Jei medis kasmet gali paleisti polinkį ir augti vertikaliai, tai žmogus - tuo labiau .

Meditacijos viršūnė yra viduje, sieloje, kuo visada buvome, esame ir būsime. Jos šaknys yra išorėje, kūne ir pasaulyje. Tai galime patirti ir pažinti pradžioje per savo kūną, pojūčius, emocijas, mintis ir energijas, vėliau per gilesnį vidų - širdį ir sielą, ir galiausiai per savo vidinį šaltinį, per vienovę su Egzistencija. Gal Dievu ar Buda.

  

Meditacija gimsta iš pačios mūsų, gamtos ir dvasios prigimties, iš jų vienovės - iš pačios sąmonės. Ji eina koja kojon su neprievarta, humaniškumu, gerove, gamtos ir dvasios mokslu bei pažanga ir meile. Nuostabu liesti kūną, pasaulį ir vidų sąmone per budalauką. Kaip medis – žemę ir dangų.

Geriausia mokytis medituoti periodiškai lankant Meditacijos mokyklą (MM). Po to per meditacijas ir meditacines praktikas pamatytas įžvalgas pritaikome ligų, neturto ir nelaimių priežasčių pašalinimui gyvenime. Praktika rodo, kad tai greičiausias būdas rasti tiesą, kurti gėrį, grožį ir laimę sau ir kitiems.

Kasmet MM vyksta šešių kursų ar praktikumų ciklas, skirtas pakopomis pažinti ir lavinti skirtingas mūsų kūnų ir energijų puses. Kiekvieno MM praktikumo ar kurso meditacijos ir meditacinės praktikos sveikatina ir budina visų pirma pirmuosius penkis žmogaus kūnus – fizinį, emocinį (vitalinį), proto (astralinį), psichinį (mentalinį) ir dvasinį, bei juos atitinkančius energetinius centrus - čakras.

Kiekvienas mokinys, priklausomai nuo jo sąmoningumo lygio - nuo to, kurį kūną ir energijas junta ir gali keisti, labiau lavina tų kūnų ir centrų išorinę - grubesnę ar vidinę – subtilesnę puses, ko jam reikia, nors bunda ir lavinasi visi kūnai ir centrai. Kasmet vis aukštesnis kūnas harmonizuojamas su visais kitais kūnais.

Meditacijos mokyklos praktikumai vyksta nelyginiais mėnesiais - kas antrą mėnesį , paprastai trečią savaitgalį 2,5 dienos, nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio vakaro. Trukmė - minimumas, kaip sėklai - sudygti. Naujokai įsijungti į mokyklą gali pagal galimybes nuo bet kurio praktikumo pradžios. MM geriau lankyti bent vienerius metus, o geriausia MM pradėti lankyti nuo metų pradžios ir lankyti ketverius metus.

Meditacija primena sodą. Pradėjus, reikia prižiūrėti, saugoti ir auginti. Ką palaikome, tas garantuotai ir auga. Kai kas sode auga ir žydi labai greitai, kaip gėlės, kai kas - iš lėto, kaip medžiai, o kai kas - iš gyvenimo į gyvenimą, kaip evoliucija. Meditacijos mokyklos baigimui reikia 80 kursų dienų. Kai kada gali būti įskaitomi ir kiti Oje lankyti papildantys praktikumai. Lankius ar baigus MM įteikiamas atitinkamas diplomas.

Mokykloje tyrinėjamos senos ir naujos meditacijos ir meditacinės praktikos, jų raktai, principai, poveikiai, dvasinio mokslo dėsniai, jų taikymas ir ieškomos sau tinkamiausios.

MM mokomasi transformuoti ir tinkamai naudotis visais kūnais ir energijomis - teisingai, laimingai ir turtingai gyventi viduje ir išorėje. Pagrindiniai orientyrai yra vitališkumo tekėjimas, relaksacija ir bemintiškumas.

  

Meditacija naudinga jauniems, nes ji nurodo į tiesą, į įkvepiančią kryptį ir kelią. Ji naudinga ir vyresniems žmonėms, nes suteikia neprilygstamą ramybę ir atgaivą bei paruošia kelionei per mirtį.

Meditacijos mokykla veikia nuo 1997 metų; joje gilina žinias buvę mokiniai ir absolventai.

Baigę Meditacijos mokyklą gali toliau tobulintis Meditacijos akademijoje ar individualiai.

Mo­kyk­lą ve­da me­di­ta­ci­jos meist­ras Prembuda ir me­di­ta­ci­jos mo­ky­to­jai.“Pabaigiau Prem vadovaujamą pradinę ir vidurinę meditacijos mokyklą. Išmokau medituoti, sutikau daug įdomių žmonių, gavau neeilinių egzistencinių žinių. Visą gyvenimą prisiminsiu, kokia jėga nešdavo į Vilnių, kai ateidavo penktadienio popietė, kaip skambėdavo kosminis meditacijos meistro Prem juokas ir palaima užliedavo širdį, kai budahole gesdavo šviesos prieš kundalini meditaciją. Ketveri metai turtingi begale sąmonėjimo akimirkų, ėjimo vidun potyrių…” Jolanta, meditacijos mokyklos absolventė
Mokyklos praktikumai vyksta V (penktadienį): 18.30~22.00 val.,
VI,VII (šeštadienį, sekmadienį): 9.30~18.30 val. Pietūs ~13-14 val.

Atvykstant į kursus, turėti asmens dokumentą, lengvą higienišką aprangą,
patartina turėti kilimėlį ir būti 2-3 val. nevalgius. Yra meditacinis indėlis. Nuolat lankantiems ir dėmesingai medituojantiems galimos nuolaidos. Plačiau

Naujokai gali įsijungti į bet kurį Meditacijos mokyklos praktikumą, bet geriau pradėti metų pradžioje nuo pirmo praktikumo.
Video apie Meditacijos mokyklą:
Meditacijos mokykla: įvadas Meditacijos mokykla: įvadas
Meditacijos raktai

Straipsniai apie Meditacijos mokyklą:
Meditacijos mokyklos abc, Žmogus 2005 Nr.1
Meditacijos mokykla (1), Žmogus 2002 Nr.11
Meditacijos mokykla (2), Žmogus 2002 Nr.12
Meditacijos mokyklos vizija ir praktika, Žmogus 2000 Nr.12
Meditacijos mokykla, Žmogus 1999 Nr.10


Artimiausias Meditacijos mokyklos praktikumas:

Per gamtą ir vidų į atgimimą su meditacija ir transformacija - Paskaita, seminaras ir kursas* Veda meditacijos meistras Prembuda Gali prisijungti naujokai

Gruodžio 21-23 d. (V-VII)   Pradžia V 18:30 val.

Meditacijos centre Ojas, Pavasario g. 21d, Vilnius

Veda meditacijos meistras Prembuda.

Meditacinis kursas: Per gamtą ir vidų į atgimimą su meditacija ir transformacija

Atnaujinta 2018-01-12


Meditacijos centras OJAS
Resortas: Miškinių km. 8, Nemenčinės sen., Vilniaus r.   |     mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)  
Buveinė: Pavasario g. 21d   |   LT-10309 Vilnius   |  mob. (8-685) 11533 (pagrindinis)   |   mob. (8-619) 11551   | tel. (8-5) 2153398    
el. p.:   |   svetainė: http://www.ojasmc.eu

© Meditacijos centras "Ojas". All rights reserved. Copyright informationNaujienos